logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

SIMULIA

Otkrijte snagu SIMULIA portfolia za analizu i simulaciju.

Potreba za simulacijom neprestano raste. Moderni alati u kombinaciji sa suvremenim računalima donose mogućnosti koje su do nedavno izgledale kao znanstvena fantastika.

SIMULIA je Dassault Systemes brand koji donosi izuzetan set rješenja za realističnu simulaciju i analizu, od integriranih alata namijenjenih inženjerima da im pomognu u brzim analizama u svakodnevnom radu do sofisticiranih simulacijskih alata namijenjenih najzahtjevnijim zadacima.

SIMULIA pretvara virtualno testiranje u standardni proces kojim se poboljšavaju karakteristike, performance i trajnost proizvoda, povećava sigurnost, smanjuje broj fizičkih prototipova i potiče inovativnost.

Svi naši alati upotrebljavaju se u svim industrijskim granama, od klasične strojogradnje, automobilske i zrakoplovne industrije do brodogradnje, u elektro-industriji i elektronici, u industrije robe široke potrošnje, pa sve do medicine.

Abaqus

Dragulj u SIMULIA kruni je Abaqus, vodeći svjetski integrirani programski paket za FEM analizu i simulaciju pomoću kojeg se mogu rješavati i najzahtjevniji i najsloženiji problemi koji mogu uključivati složena opterećenja, vibracije, sisteme, fiziku udara, nelinearne, termičke ili akustičke probleme, a sve koristeći jedinstveni model i integrirane solvere.

U novim Abaqus Extended paketima uz veliku fleksibilnost u radu, korisnik dobija pristup i drugim naprednih alata za simulaciju: fe-Safe za analizu zamora materijala, Tosca za optimizaciju topologije konstrukcije te Isight za automatizaciju procesa.

Otkrijte punu snagu našeg portfolia kroz Abaqus Extended Package za realističnu simulaciju.

Abaqus

fe-safe

Tosca

Isight

CST Studio Suite

CST Studio Suite je programski paket namijenjen za elektromagnetsku analizu i simulaciju koji se koristi se za projektiranje, analizu, simulaciju i optimizaciju elektromagnetskih (EM) komponenti i sustava.

Tipični primjeri primjene EM analize uključuju analizu karakteristika antena i filtera, elektromagnetske kompatibilnosti i interferencija (EMC/EMI), izlaganja ljudskog tijela EM poljima, elektro-mehaničke efekte u motorima i generatorima, i toplinske pojave u uređajima visoke snage.

PCB tiskane pločice, antene, senzori, konektori, filteri, solarni paneli, električni uređaji, kabelski sklopovi i ožičenja, samo su neki od uređaja čiji se rad i karakteristike e EM stanovišta mogu analizirati.

SIMULIA na 3D Experience platformi

SIMULIA alati su u potpunosti integrirana u Dassault Systemes 3DExperience platformu gdje u integriranom PLM okružju donosi kompletan set alata za različite vrste analiza i razne tipove simulacija baziranih na ulogama pojedinih korisnika u poslovnom procesu.

SIMULIA na CATIA V5 platformi

CATIA V5 korisnicima SIMULIA donosi set moćnih a izrazito jednostavnih alata za FEM analizu, namjenjenih prvenstveno inženjerima i konstrukterima, u potpunosti integriranih u široko poznatu V5 platformu.

Simpack

Simpack je softverski paket za multy-body simulaciju i analizu nelinarnog kretanja unutar bilo kojeg mehaničkog ili mehatroničkog sustava. Upotrebom Simpack alata inženjeri mogu kreirati i analizirati virtualne 3D modele u svrhu predviđanja gibanja, sila i naprezanja unutar sustava u kretanju.

Kako bi korisnicima ponudili kompletan portfolio alata za simulaciju, u ponudi tvrtke Dassault Systemes nalaze se i drugi napredni alati; Wave6 je simulacijski program slijedeće generacije za simulaciju vibracija i akustike dok je XFLOW provjereno CFD rješenje za analizu na temelju Lattice-Boltzmann metode.

Koristite SIMULIA aplikacije i istražujte svijet oko sebe.