logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

ENOVIA

ENOVIA je ključ inovacije na 3DEXPERIENCE platfomi

ENOVIA se nalazi u samoj jezgri 3DEXPERIENCE platforme i omogućuje korisnicima upravljanje cjelokupnim proizvodnim procesima; vođenje projekata, upravljanje podacima, integraciju kupaca i dobavljača u jedinstveni proces.

Na taj način prije svega omogućuje inovaciju, održivi razvoj i konkurentnost na modernom globalnom tržištu, osigurava kvalitetu i pravovremeni izlazak proizvoda na tržište i poštovanje standarda i normi.

ENOVIA – Collaborative Innovation

Integrirana u 3DEXPERIENCE platformu ENOVIA predstavlja state-of-the art, najmodernije rješenje na tržištu za upravljanje poslovnim procesima.

Za manje i srednje velike tvrtke ENOVIA SmarTeam predstavlja odlično provjereno PDM rješenje, istovremeno snažno i konfigurabilno a jednostavno za implementaciju i upotrebu.

ENOVIA na 3DEXPERIENCE platformi donosi integrirana poslovna rješenja za procese upravljanje poslovnim procesima i životnim ciklusom proizvoda:

ENOVIA donosi rješenja za planiranje načina razvoja proizvoda i usluga kao bi se tvrtke mogle prilagoditi dinamici modernog tržišta. Pomažu pri procesu planiranja resursa i kapaciteta u skladu sa strategijom i standardima tvrtke.

ENOVIA omogućuje tvrtkama transformaciju procesa i omogućuje inovativnost kroz multi-disciplinarnu suradnju i primjenu tehnologija poput definiranja samog proizvoda, upravljanja i zaštite podataka (PDM), upravljanje konfiguracijama, promjenama i sastavnicama proizvoda (BOM, E-BOM, M-BOM).

ENOVIA osigurava poštovanje regulativa kroz cijeli proces poslovanja, te omogućuje implementaciju procesa kontrole kvalitete i time doprinosi smanjenju broja defekata, neispravnih proizvoda i reklamacija te na taj način pridonosi većem zadovoljstvu kupaca.