logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

CATIA V5 Excellence

CATIA V5 Excellence – jednostavno odlične konfiguracije

Novo u našoj ponudi: izuzetno moćne, nabrijane CATIA V5 Excellence konfiguracije kakve su naši korisnici već dugo tražili.

CATIA Excellence paketi bazirani na CATIA V5 PLM Express strukturi, uključuju sve potrebne napredne alate koji će omogućiti postizanje vrhunskih rezultata u svakom konstrukcijskom procesu, od klasične strojogradnje do projektiranja najzahtjevniijih oblika definiranih najnaprednijim mehaničkim i slobodnim površinama, kinematske analize i simulacije, renderiranja i vizualizacije, i to po posebnoj, povoljnoj cijeni.

Iskoristite posebnu priliku i nabavite vrhunske alate po izuzetno povoljnim uvjetima:

U ovoj promociji imate priliku nabaviti CATIA Excellence paket CATEE (CATIA Engineering Excelence) u kombinaciji sa popularnim dodacima za napredni solid i surface dizajn: MCE (Mechanical Product Creation) i HDX (Mechanical Shape Design), sa dodatkom za izradu kalupa:  MTD (Mold Tooling Creation), te sa dodacima za NC proizvodnju, 3-osno glodanje SGE (Surface Machining) i 5-osno glodanje: MME (Multi-Axis Surface Machining) uz popuste čak do 40%.

Kontaktirajte nas za ponudu!

Nova CATIA Engineer Excellence CATEE konfiguracija uz standardni modeler donosi sheet-metal i zavare, 3D master koncept, toleranciranje u 3D, dizajn putem strukturnih elemenata te još neke zanimljive dodatne opcije.

Konfiguracija je namjenjena prvenstveno za primjenu u klasičnoj strojogradnji.

CATIA ENGINEER EXCELLENCE – CATEE

CATEE = CAT3DX + FPE + JTE + TRE + LOE

CATIA V5 PLM Express on 3DExperience - CAT3DX

 • CATIA – CADAM Interface 1 (CC1)
 • CATIA – Interactive Drafting 1 (ID1)
 • CATIA – Object Manager 2 (COM)
 • CATIA – V4 Integration 2 (V4I)
 • CATIA – Generative Drafting 2 (GDR)
 • CATIA – Real Time Rendering 1 (RT1)
 • CATIA – Iges Interface 1 (IG1)
 • CATIA – Part Design 1 (PD1)
 • CATIA – Wireframe & Surface 1 (WS1)
 • CATIA – Product Knowledge Template 1 (KT1)
 • CATIA – Knowledge Expert 1 (KE1)
 • CATIA – Instant Collaborative Design 1 (CD1)
 • CATIA – Assembly Design 1 (AS1)
 • CATIA – STEP Core Interface 1 (ST1)
 • 3DEXPERIENCE – X-CAD Designer (CDR)
 • 3DEXPERIENCE – 3D Component Designer for PLM Services (XCD)
 • 3DEXPERIENCE – Business & Industry Innovation (PCS)

CATIA Fabricated Product Creation - FPE

 • CATIA – Weld Design 1 (WD1)
 • CATIA – Sheetmetal Design 2 (SMD)

CATIA Jig & tooling creation - JTE

 • CATIA – Tooling Design 1 (TG1)
 • CATIA – CATIA – Structure Design 1 (SR1)

CATIA Technological Specifications Review - TRE

 • DMU Engineering Analysis Review 2 (ANR)
 • CATIA – Product Data Filtering 1 (DF1)
 • DMU Fastening Review 2 (FAR)
 • DMU Dimensioning & Tolerancing Review 1 (DT1)

3D Layout & Annotations - LOE

 • CATIA – 2D Layout for 3D Design 1 (LO1)
 • CATIA – 3D Functional Tolerancing and Annotation 1 (FT1)

Nova CATIA Mechanical Engineer Excellence CATMEE konfiguracija donosi u odnosu na CATEE konfiguraciju i osnovni paket površina, animaciju i kinematiku, i druge zanimljive dodatne opcije.

Ova konfiguracija namijenjena je svima koji se bave naprednom konstrukcijom.

CATIA MECHANICAL ENGINEER EXCELLENCE – CATMEE

CATMEE = CAT3DX + FPE + JTE + TRE + FTX + PRX + MCE

CATIA V5 PLM Express on 3DExperience - CAT3DX

 • CATIA – CADAM Interface 1 (CC1)
 • CATIA – Interactive Drafting 1 (ID1)
 • CATIA – Object Manager 2 (COM)
 • CATIA – V4 Integration 2 (V4I)
 • CATIA – Generative Drafting 2 (GDR)
 • CATIA – Real Time Rendering 1 (RT1)
 • CATIA – Iges Interface 1 (IG1)
 • CATIA – Part Design 1 (PD1)
 • CATIA – Wireframe & Surface 1 (WS1)
 • CATIA – Product Knowledge Template 1 (KT1)
 • CATIA – Knowledge Expert 1 (KE1)
 • CATIA – Instant Collaborative Design 1 (CD1)
 • CATIA – Assembly Design 1 (AS1)
 • CATIA – STEP Core Interface 1 (ST1)
 • 3DEXPERIENCE – X-CAD Designer (CDR)
 • 3DEXPERIENCE – 3D Component Designer for PLM Services (XCD)
 • 3DEXPERIENCE – Business & Industry Innovation (PCS)

CATIA Fabricated Product Creation - FPE

 • CATIA – Weld Design 1 (WD1)
 • CATIA – Sheetmetal Design 2 (SMD)

CATIA Jig & tooling creation - JTE

 • CATIA – Tooling Design 1 (WD1)
 • CATIA – CATIA – Structure Design 1 (SMD)

CATIA Technological Specifications Review - TRE

 • DMU Engineering Analysis Review 2 (ANR)
 • CATIA – Product Data Filtering 1 (DF1)
 • DMU Fastening Review 2 (FAR)
 • DMU Dimensioning & Tolerancing Review 1 (DT1)

CATIA 3D Master - FTX

 • 2D Layout for 3D Design 1 (LO1)
 • 3D Functional Tolerancing and Annotation 2 (FTA)

CATIA Animated Product Review - PRX

 • DMU Fitting Simulator 2 (FIT)
 • Space Analysis 2 (SPA)
 • DMU Kinematics Simulation 2 (KIN)

CATIA Mechanical Product Creation - MCE

 • CATIA – Part Design 2 (PDG)
 • CATIA – Assembly Design 2 (ASD)
 • CATIA – Generative Shape Design 1 (GS1)
 • CATIA – Functional Molded Parts 1 (FM1)

Nova CATIA Mechanical Engineer Shape & Excellence CATMSE konfiguracija donosi sve funkcionalnosti kao i CATMEE, uz dodatak najjačih CATIA mehaničkih površina kroz module Generative Shape Design GSD, Developed Shaped DL1, Generative Shape Optimizer GSO, Realistic Shape Optimizer RSO, te uz kompletan set alata za dizajn, analizu i optimizaciju putem slobodnih površina baziranih na B-Spline krivuljama.

Ovaj paket sigurno će zadovoljiti i po pitanju dizajna najzahtjevnije korisnike.

CATIA MECHANICAL & SHAPE ENGINEER EXCELLENCE – CATMSE

CATMSE = CAT3DX + FPE + JTE + TRE + FTX + PRX + MPE + HCX + FSX

CATIA V5 PLM Express on 3DExperience - CAT3DX

 • CATIA – CADAM Interface 1 (CC1)
 • CATIA – Interactive Drafting 1 (ID1)
 • CATIA – Object Manager 2 (COM)
 • CATIA – V4 Integration 2 (V4I)
 • CATIA – Generative Drafting 2 (GDR)
 • CATIA – Real Time Rendering 1 (RT1)
 • CATIA – Iges Interface 1 (IG1)
 • CATIA – Part Design 1 (PD1)
 • CATIA – Wireframe & Surface 1 (WS1)
 • CATIA – Product Knowledge Template 1 (KT1)
 • CATIA – Knowledge Expert 1 (KE1)
 • CATIA – Instant Collaborative Design 1 (CD1)
 • CATIA – Assembly Design 1 (AS1)
 • CATIA – STEP Core Interface 1 (ST1)
 • 3DEXPERIENCE – X-CAD Designer (CDR)
 • 3DEXPERIENCE – 3D Component Designer for PLM Services (XCD)
 • 3DEXPERIENCE – Business & Industry Innovation (PCS)

CATIA Fabricated Product Creation - FPE

 • CATIA – Weld Design 1 (WD1)
 • CATIA – Sheetmetal Design 2 (SMD)

CATIA Jig & tooling creation - JTE

 • CATIA – Tooling Design 1 (WD1)
 • CATIA – CATIA – Structure Design 1 (SMD)

CATIA Technological Specifications Review - TRE

 • DMU Engineering Analysis Review 2 (ANR)
 • CATIA – Product Data Filtering 1 (DF1)
 • DMU Fastening Review 2 (FAR)
 • DMU Dimensioning & Tolerancing Review 1 (DT1)

CATIA 3D Master - FTX

 • 2D Layout for 3D Design 1 (LO1)
 • 3D Functional Tolerancing and Annotation 2 (FTA)

CATIA Animated Product Review - PRX

 • DMU Fitting Simulator 2 (FIT)
 • Space Analysis 2 (SPA)
 • DMU Kinematics Simulation 2 (KIN)

CATIA Molded Product Creation - MPE

 • CATIA – Functional Molded Parts 2 (FMP)
 • CATIA – Healing Assistant 1 (HA1)
 • CATIA – STL Rapid Prototyping 1 (TL1)
 • CATIA – Generative Shape Design 1 (GS1)
 • CATIA – Assembly Design 2 (ASD)
 • CATIA – Part Design 2 (PDG)

CATIA Mechanical Shape Optimization - HCX

 • CATIA – Developed Shapes 1 (DL1)
 • CATIA – Generative Shape Design 2 (GSD)
 • CATIA – Generative Shape Optimizer 2 (GSO)
 • CATIA – Realistic shape optimizer 2 (RSO)

CATIA Freestyle Shape Design - FSX

 • CATIA – Freestyle Optimizer 2 (FSO)
 • CATIA – Freestyle Profiler 2 (FSP)
 • CATIA – Freestyle Sketch Tracer 2 (FSK)
 • CATIA – Freestyle Shaper 2 (FSS)

Popis modula u drugim CATIA V5 konfiguracijama pogledajte ovdje.

Sve informacije o pojedinim modulima iz CATIA V5 portfolia možete pronaći ovdje.