Tvrtka HT-Eurep d.o.o. se bavi zastupanjem i distribucijom integriranih krugova, razvojnih alata i softvera, displaya i mjernih uređaja u elektronici. U našoj ponudi nalaze se nekoliko svjetski poznatih proizvođača integriranih krugova kao što su Dallas Maxim, Supertex, Silicon Labs, Power Integration, Edison Opto, za mjerne uređaje Pico Technology i Hantek dok za razvojne alate Keil i IAR, te mnogi drugi.

HT Eurep d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, je “joint venture” tvrtka sa tvrtkom HT Eurep AG, osnovana 1995. godine, kako bi se poboljšala distribucija intergrianih krugova na području Hrvatske i Slovenije kao i na području bivše Jugoslavije.

HT Eurep d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani, osnovana je 2005. godine sa svrhom poboljšanja pružanja usluge isključivo korisnicima iz Slovenije.

Naše stručno osoblje spremno je sudjelovati i u zajedničkim projektima s našim korisnicima te samostalo raditi na projektima.