Keil Online… Q3 Keil Webinars

Atmel SAM V7

Nedavno je Keil osoblje pokrenulo niz javnih webinara o izradi programskih paketa početak rada s CortexM7, STM32F7 i Atmel SAM7 . U demonstraciji uživo, naučite kako postaviti  i testirati osnovni projekt te kako dobiti najviše iz dokumentacije i raspoloživih oglednih primjeraka projekata.

Dostupni događaji na KEIL.com ( besplatni, ZAHTIJEVAJU REGISTRACIJU):
Seminar:             Getting Started with Atmel SAM V7
Date:                    Sep 15, 2015
Time:                   8 am PST / 5 pm CEST
Location:             Webinar http://www.keil.com/events/seminar/406.htm