ELECTRA V5

Aplikacija za automatsko provlačenje fizičkih vodova (auto-routing).
Bazirana je na adaptivnoj “Shape-based” tehnologiji.

electra1

ELECTRA je dostupna u slijedecim konfiguracijama:

a)    Economy
– LITE (1000 pinova, 2 signalna sloja)
– BASE (1200 pinova, 4 signalna sloja)
– STANDARD (2000 pinova, 6 signalnih slojeva)
– EXTENDED (2000 pinova, 256 signalnih slojeva)

b)    Professional
– PRO-2L (neograničeni broj pinova, 2 signalna sloja)
– PRO-4L (neograničeni broj pinova, 4 signalna sloja)
– PRo-6L (neograničeni broj pinova , 6 signalnih slojeva)
– PRO-UL (neograničeni broj pinova, 256 signalnih slojeva)

c)    Floating
– PRO-FUL (neograničeni broj pinova, 256 signalnih slojeva)

Za dodatne informacije pošaljite mail: robert.brekalo@hteurep.hr

Više informacija o ELECTRA-i možete pronači na web stranici http://www.connecteda.com