Dvodnevni seminar u okviru 39. skupa MIPRO 2016

Dvodnevni CAD/CAM seminar sa područja elektronike, koji će se održati u okviru 39. međunarodnog skupa MIPRO 2016. Seminar će se održati 30. i 31.05.2016. u prostorijama Grand hotela Adriatic, Maršala Tita 200, 51410 Opatija, Hrvatska.

 AGENDA:

30.05.2016: Usporedno inženjerstvo – Kako pobijediti u tržišnoj utrci pomoću modernih elektroničkih CAE/CAD/CAM programskih alata – dvorana BELLAVISTA

10.00 – 10.30 uvodno predavanje CAE/CAD/CAM

10.30 – 11.30 Altium Designer – projektiranje tiskanih pločica

11.30 – 13.00 Altium Designer 16.1, PDN Analyzer, Ciiva Smart Parts

14.00 – 14.30 KEIL, TASKING – razvojni alati za niz DSP-a, 8-, 16-, i 32-bitnih procesora/kontrolera…

14.30 – 15.30 ELEKTRONIČKE KOMPONENTE: Maxim, Silicon Labs, ZMDI…

15.30 – 16.00 Ugrađeni sistemi: Artesyn, Via, Seco

16.00 – 17.00 Instrumenti: PICOTECH , GwINSTEK, EMSCAN, Keysight Handheld

31.05.2016: Altium Designer User Group Meeting – Susret postojećih i budućih korisnika programa Altium Designer – dvorana BELLAVISTA

10.00 – 13.00 Napredne funkcije programa Altium Designer i AltiumVault (1. dio)

14.00 – 16.45 Napredne funkcije programa Altium Designer i Altium Vault (2. dio)

16.45 – 17.00 Nagradna igra

PRIJAVA:

Kotizacija za seminar Usporedno inženjerstvo… iznosi 905,00 Kn po osobi, uplatom za MIPRO 2016 na transakcijski račun MIPRO HU broj HR9824020061100139672 kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.

Rijeka s naznakom “kotizacija za CCE + ime i prezime osobe za koju se uplaćuje”. U kotizaciju je uračunat PDV 25%

OIB / porezni broj udruge je 67645105540 (MIPRO, Kružna 8/II, p.p. 303, 51001 Rijeka)

Molimo Vas da nam na adresu robert.brekalo@hteurep.hr pošaljete podatke o osobama koje prijavljujete (Ime i prezime, Tvrtka, OIB tvrtke, Adresa tvrtke, Telefon) i to čim prije kako bismo bili u mogućnosti osigurati vaše mjesto na seminaru.

Za podatke o hotelskom smještaju kontaktirajte Rezervacijski ured Grand hotela Adriatic na telefon: 051/719-010 ili e-mail: info@hotel-adriatic.hr

NAPOMENA: Korisnici koji imaju važeće Altium Designer godišnje održavanje (Software Assurance, Subscription, Maintenance) oslobođeni su plaćanja kotizacije za broj osoba koji ne prelazi broj licenci s važećim godišnjim održavanjem !

Ako imate bilo kakvih pitanja, bit će nam drago da nam se obratite na broj telefona: 091/3382-020 ili na e-mail robert.brekalo@hteurep.hr