Altium Designer Seminar H2 2015 – besplatni seminari

Zagreb, 04.11.2015.

 Beograd , 05.11-2015.

—————————————————————————————————————————————-

Altium Designer je aplikacija koja pokriva cjelokupan proces projektiranja tiskanih pločica. Neke od karakteristika:

  • fleksibilne knjižnice uključuju knjižnice povezane s bazom podataka i knjižnice povezane sa spremištem
  • hijerarhijsko i više-kanalno projektiranje sa podrškom za ponovnu upotrebu projekta, kao i za varijante
  • logička i grafička usporedba različitih revizija na razini sheme i tiskane pločice
  • simulacija mješovitih signala kompatibilna sa Spice 3f5 i podrškom za pSpice
  • analiza integriteta signala na razini sheme i na razini tiskane pločice
  • napredno interaktivno postavljanje tiskanih vodova koje uključuje podršku za diferencijalne parove, podešavanje dužine i postavljanje tiskanih vodova sa kontrolom impedancije
  • 3D projektiranje tiskanih pločica sa provjerom razmaka u realnom vremenu
  • podrška sa rad sa kruto-fleksibilim pločicama, koja se proteže i u 3D domenu, kao i podrška za ažuriranje strojarskih CAD modela
  • kolaboracija na razini tiskane pločice, provjera razlika, rješavanje problema i stapanje
  • podrška za konzistentno, automatizirano stvaranje dokumentacije i proizvodnih datoteka

Posjetite nas i uvjerite se sami kako vam naši proizvodi mogu pomoći u svakodnevnom radu.

NAPOMENA: Svi sudionici seminara će biti uključeni u nagradnu igru!

Agenda:

10:00-11:00 O tvrtki Altium

11:00-12:00 Pregled funkcija Altium Designera

12:00-13:00 Ručak

13:00-14:00 PCB design u akciji

14:00-15:00 Vault 2.5

15:30-16:00 Novosti u Altium Designeru 16

16:00:16:15 Pitanja i odgovori