HT Eurep zastupnik za CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, ABAQUS proizvode         Dassault Systemes  Slovenia zastava  
Hrvatska: HT Eurep d.o.o I Vodovodna 20A I HR - 10 000 Zagreb I +385 1 2339 948

Slovenija: HT Eurep d.o.o I Tržaška 132 I SI - 1000 Ljubljana I +386 70 185 885
Tekst unutar Sketch-a

Ubacivanje teksta na površine unutar CATIA V5 sučelja

Nerijetko se traži da na određenoj površini piše informacija u tekstualnom obliku. Laganim trikom i bez dodatnih modula možete to prenijeti u Vaš dizajn!

Više...