HT Eurep zastupnik za CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, ABAQUS proizvode         Dassault Systemes  Slovenia zastava  
Hrvatska: HT Eurep d.o.o I Vodovodna 20A I HR - 10 000 Zagreb I +385 1 2339 948

Slovenija: HT Eurep d.o.o I Tržaška 132 I SI - 1000 Ljubljana I +386 70 185 885
Objavljeno: 12.07.2016.

Q-Checker je vodeći svjetski alat za kontrolu kvalitete CAD modela, sa preko 2.000 korisnika u svijetu i osigurava:

  • Kvalitetu modela te poštovanje standarda i metodologije
  • Ispoštovanje rokova izbjegavajući promjene u posljednjem trenutku
  • Kvalitetnu komunikaciju između dobavljača i kupca
Osnovne prednosti koje se ostvaruju upotrebom Q-Checker alata:
  • Puna kompatibilnost
  • Uz provjeru podataka u Q-Checker programu, dobavljač je siguran da CAD podaci koje šalje partnerskoj tvrtki, zadovoljavaju sve definirane interne specifikacije i standarde.
  • Ušteda u vremenu
  • Uz rad prema unaprijed definiranim standardima štedi se na vremenu koje bi se utrošilo na popravak i prepravak CAD modela
  • Bolja kvaliteta
  • Uz primjenu i provjeru svih definiranih standarda i specifikacija, osigurava se bolja kvaliteta CAD modela.

Q-Checker brochure picture 1 Q-Checker brochure picture 2 Q-Checker brochure picture 3

Za sve informacije o cijeni i mogućnosti programa molimo da nas kontaktirate.

Više informacija o samom programu:
Q-Checker brochure (PDF)