HT Eurep zastupnik za CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, ABAQUS proizvode         Dassault Systemes  Slovenia zastava  
Hrvatska: HT Eurep d.o.o I Vodovodna 20A I HR - 10 000 Zagreb I +385 1 2339 948

Slovenija: HT Eurep d.o.o I Tržaška 132 I SI - 1000 Ljubljana I +386 70 185 885

DIGITALNA PROIZVODNJA

Za sve proizvodne tvrtke prije svega je važna kvaliteta obrade i samih izradaka, ali istovremeno se želi skratiti vremena trajanja obrade, optimizirati vrijeme rada strojeva u strojnom parku, optimizirati upotrebu alata, te smanjiti ili u potpunosti eliminirati škart.

Kako bi im to omogućili, našim korisnicima dajemo vrhunsku podršku za kompletan proces NC proizvodnje.

Uz tehničku podršku za rad s CAM aplikacijama te edukaciju za sve CATIA/DELMIA manufacturing module, možemo vam ponuditi usluge NC programiranja, izrade i simulacije NC programa na temelju vaših modela, alata, naprava i izradaka.

NC obrada 5-osnoj portalnoj glodalici

NC obrada na 5-osnoj portalnoj glodalici

Kako bi zaokružili našu ponudu za proizvodnju, pružamo usluge izrade post-procesora, od tokarilica do najkompleksnijih 5-osnih glodalica. Podržavamo sve kombinacije popularnih CAM programa te strojeva i upravljačkih jedinica.

Podržani CAM programi:

 • CATIA V5
 • DELMIA 3DEXPERIENCE
 • SIEMENS NX
 • PTC CREO
 • DELCAM
 • WORKNC
 • MASTERCAM
 • SURFCAM

Post procesore radimo u provjerenoj IMS Post aplikaciji tvrtke IMS Software.

Izrada i simulacija 5-osnog post-procesora

Izrada i simulacija 5-osnog post-procesora

Upotrebom naših post-procesora, putanja NC alata koju ste definirali u CAM programu, ili APT kod koji ste generirali, pretvaraju se u NC kod kakvog zahtjeva vaš obradni stroj i njegova upravljačka jedinica.

Izlazna post-procesirana datoteka sadržati će sve potrebne naredbe gibanja te sve potrebne pomoćne funkcije: zaglavlje i kraj programa, uključivanje i isključivanje rashladnih sredstava, zamjenu alata, itd.

Primjeri karakterističnih komandi koje generira tipični post-procesor:
G0 ili L FMAX brzi hod
G1 ili L radni linijski hod
G2/G3 ili CC DR+/DR - kružna putanja
G40/G41/G42 ili R0/RR/RL kompenzacija promjera alata
M3/M4/M5 spindle CW/CCW/Stop
M8/M9 hlađenje on/off

M128/M129 ili G43.1 ili TRAORI – RTCP 5x simul
PLANE ili G68.2/ /G53.1 ili CYCLE800 – 3+2 axis working plane

Ciklusi za bušenje i druge aksijane operacije:
CYCL DEF 200-207 ili G81-G85 ili CYCLE81-85

Neki od strojeva i upravljačkih jedinica za koje smo izradili post procesore:
Strojevi:

 • HERMLE
 • DMU
 • DMG
 • HAAS
 • MAHO
 • MIKRON
 • MAKA
 • JOBS
 • BERMAQ
 • POSEIDON
 • HARTFORD
 • HURCO
 • MORI SEIKI
 • OSAI
 • MAKINO
 • FAMU
 • PARPAS
 • SECMU
 • SELCA
 • AXA
 • HURON
 • SAHOS
 • LICHTI
 • WALDRICH
 • DOOSAN

Numeričke jedinice:

 • HEIDENHAIN (410, 426, 530, 640)
 • SIEMENS (802, 808, 810, 840)
 • NUM (760, 1050)
 • FIDIA (C20)
 • FANUC
 • HURCO
 • MAHO
 • FERRARI
 • MAZAK
 • HAAS
 • MITSUBISH
 • PHILIPHS
 • DIALOG

Nudimo uslugu "ključ-u-ruke": nakon razvoja post procesora, naš stručnjak će simulirati postupak obrade na računalu te potom testirati rad post-procesora na vašoj lokaciji na vašem stroju kako bi bili sigurni u ispravan rad.

Naša usluga je kompletna: bogato iskustvo u domeni NC proizvodnje omogućava nam da vam pružimo rješenje za cijeli proces: od CAD modeliranja, preko CAM programiranja, izrade post procesora i generiranja NC koda, pa do komunikacije s sa strojem i upravljačkom jedinicom.

Osim izrade post-procesora, nudimo i druge produkte iz portfelja programske kuće IMS Sofware: prije svega, tu je spomenuti IMS Post, napredni alat za samostalni razvoj post-procesora. Za one koji trebaju veći broj post procesora i odnosno ili, žele ih sami razvijati, IMS Post je idealan alat. Dolazi u nekoliko varijanti, za post procesore do 3 odnosno do 5 osi, u mrežnoj ili tzv. "nodelock" opciji.

Simulacija i verifikacija NC obrade u IMS Verify

Simulacija i verifikacija NC obrade u IMS Verify

Uz njega tu je i IMS Verify koji vam omogućava da generirani kod digitalno simulirate prije njegovog provođenja na stvarnom stroju. Simulacija kinematike obradnog stroja posebno je interesantna svima koji se bave 5-osnim glodanjem.

Više informacija:

IMS Post Datasheet
IMS Verify Datasheet

A pogledajte i što kažu korisnici proizvoda tvrtke IMS Software:
IMS Customer testimonials

Za bilo koji od navedenih proizvoda i naših usluga, pozivamo Vas da nam se obratite s potpunim povjerenjem.