HT Eurep zastupnik za CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, ABAQUS proizvode         Dassault Systemes  Slovenia zastava  
Hrvatska: HT Eurep d.o.o I Vodovodna 20A I HR - 10 000 Zagreb I +385 1 2339 948

Slovenija: HT Eurep d.o.o I Tržaška 132 I SI - 1000 Ljubljana I +386 70 185 885

EDUKACIJA

Kao Dassault Systemes Autorizirani Edukacijski Partner za Hrvatsku i Sloveniju sa sjedištem u Zagrebu i sa preko 20 godina iskustva, nudimo edukaciju, u formi standardnih tečajeva, tečaje za kompletan portfelj koji zastupamo: CATIA, ABAQUS, DELMIA, ENOVIA, itd.

Edukaciju vršimo po službenom edukacijskom programu ili prilagođenu potrebama polaznika tečaja, po vrlo povoljnim cijenama. Cijena školovanja  ovisi o broju dana i broju polaznika. Za veće grupe odobravamo posebno povoljne uvjete.

Termine, trajanje i ritam tečaja prilagođavamo potrebama korisnika.

Naš uobičajeni način rada je da se uz standardne vježbe, tokom školovanja odvoji dio vremena kada se radi na konkretnim primjerima korisnika kako bi polaznici stekli svo znanje potrebno da bi odmah po školovanju mogli samostalno početi sa praktičnim i stvarnim radom. A po tečaju dajemo on-line podršku jer uvijek ima neko pitanje i uglavnom uvijek se nešto može napraviti jednostavnije i brže…

Naši tečajevi i materijali su na hrvatskom jeziku, edukacija se može održati na našoj opremi i lokaciji ili na lokaciji i opremi korisnika.

CATIA tečajevi i ABAQUS tečajevi odvijaju se u pravilu u malim grupama tako da svakom polazniku pristupamo individualno što znači da osim što ima priliku i dovoljno vremena sam odraditi sve vježbe, polaznik tečaja može konzultirati predavača za sva eventualna pitanja i savjete.

Po obavljenoj edukaciji polaznicima izdajemo potvrde o završenom tečaju.

Uz sve navedene, u ponudi su nam i svi drugi tečajevi za sve produkte iz portfelja koji zastupamo.

METODOLOŠKE RADIONICE

Organiziramo metodološke radionice pomoću kojih možete unaprijediti optimizirati i automatizirati način na koji koristite naša programska rješenja. Analiziramo postojeće stanje odnosno način na koji se trenutno radi, dajemo sugestije i savjete, izrađujemo dokumentaciju te održavamo same radionice.

Neki tipični primjeri:

 • Rad s datotekama, organizacija i spremanje
 • Instalacija i prilagođavanje okoline (environmenta) standardima auto industrije
 • Izrada nacrta, templatea, BOM-a
 • Parametrizacija modela
 • Rad u kontekstu sklopa, top-down pristup
 • Izrada i rad sa skeleton modelom
 • Izrada kataloga

CATIA TEČAJEVI

Tražite CATIA V5 tečaj po povoljnijoj cijeni ? Pogledajte programe nekih od naših najtraženijih CATIA tečajeva i teme koje se obrađuju:

 • Tečaj CATIA V5 osnove - 4 dana
  • Osnove rada s programom, korisničko sučelje
  • Organizacija datoteka, struktura modela, import/export
  • 2D sketcher, crtanje, definiranje parametara
  • 3D part (solid) design
  • 3D assembly design, definicija constraint-a
  • 3D wireframe design, točke, linije, krivulje
  • 3D surface design, osnovne površine
  • 3D parametrizacija i rad u kontekstu
  • Izrada 2D nacrta iz 3D modela, 2D crtanje

 • Tečaj CATIA površine osnovne/napredne – 1-3 dana
  • Dogradnja na osnovni program ili samostalni tečaj
  • Generative Shape Design 1 i 2 – GS1 i GSD površine (Sweep, loft, fill…)
  • Pravilna osnova je važna – napredni 3D Wireframe
  • Hibridni dizajn – kada i kako?
  • Analiza kvalitete površina
  • Izrada kvalitetnih površina za daljnju downstream primjenu
  • Krpanje i popravak površina dobivenih iz drugih aplikacija

 • Tečaj CATIA lim (sheetmetal) – 1 dan
  • Definiranje tehnoloških parametara lima
  • Sheet-metal feature-i
  • Kombinacija sa standardnim solid dizajnom
  • Folding / unfolding – razvijanje limova
  • Izrada razvijenog nacrta za dokumentaciju i primjenu na strojevima za rezanje i štancanje

 • Tečaj CATIA FEM analiza osnovna napredna – 2/3 dana
  • Mehanička analiza zasebnih dijelova i cijelih sklopova
  • Definiranje međusobnih veza i odnosa
  • Definicija materijala
  • Pre-procesiranje
   • Priprema modela
   • Izrada mesh-a – mreže konačnih elemenata
   • Definiranje rubnih uvjeta
  • Post-procesiranje
   • Simulacija i interpretacija rezultata
  • Optimizacija elemenata analize i poboljšavanje rezultata
  • Analiza površinskih elemenata
  • Nelinearna i termička analiza

 • Tečaj CATIA DMU i Kinematska analiza – 1 dan
  • Definiranje međusobnih veza i odnosa
  • Definiranje parametara
  • Simulacija i interpretacija rezultata
  • Provjera kolizije i dodira

 • Tečaj ABAQUS FEM analiza osnove / napredno
  • Mehanička i termička analiza zasebnih dijelova i cijelih sklopova
   • Linearni i neliearni slučajevi
   • Definicija materijala
   • Definiranje međusobnih veza i odnosa
  • Pre-procesiranje
   • Uvoz modela iz CAD aplikacija
   • Korekcije i dorada
   • Izrada mesh-a – mreže konačnih elemenata
   • Definiranje rubnih uvjeta
  • Rad sa solverom
   • Rad sa više procesorskih jezgri
   • Priprema job-ova
   • Egzekucija i nadzor procesa
  • Post-procesiranje
   • Simulacija i interpretacija rezultata
   • Globalni i detaljni pristup
  • Optimizacija elemenata analize i poboljšavanje rezultata
  • Analiza površinskih elemenata
  • Nelinearna i termička analiza