HT Eurep zastupnik za CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, ABAQUS proizvode         Dassault Systemes  Slovenia zastava  
Hrvatska: HT Eurep d.o.o I Vodovodna 20A I HR - 10 000 Zagreb I +385 1 2339 948

Slovenija: HT Eurep d.o.o I Tržaška 132 I SI - 1000 Ljubljana I +386 70 185 885

DELMIA

DELMIA Digital Manufacturing aplikacije povećavaju proizvodnost i potiču inovativnost kroz postupak planiranja, programiranja i simulacije proizvodnih procesa. DELMIA alati omogućavaju virtualni uvid u proizvodne procese, njihovu optimizaciju, uklanjanje uskih grla i pogrešaka.

KLJUČNE PREDNOSTI: HT Eurep DELMIA digital manufacturing process planning
  • Smanjenje trajanja proizvodnih operacija
  • Optimizacija proizvodnih parametara
  • Digitalna simulacija uklanja mogućnost pogreške
  • Uklanjanje uskih grla
  • Jednostavnost za upotrebu
  • Integriranost sa ostalim aplikacijama u jedinstvenu platformu


DELMIA Digital manufacturing rješenja uključuju:

NC Proizvodnja (CAM)

HT Eurep DELMIA cam nc manufacturing and postprocessors

Set vrhunskih alata za programiranje NC strojeva, tradicionalno poznatih kao CAM (Computed Aided manufacturing), od tokarenja do kompleksnog 5-osnog glodanja. Simulacija kinematike obradnog stroja uz istovremenu simulaciju tijeka odvajanja čestica. Izuzetno intuitivno sučelje čini ove alate maksimalno jednostavnima za uporabu i učenje. Integracija u jedan sistem s ostalim alatima smanjuje vrijeme implementacije i učenja, skraćuje trajanje procesa, te uklanjanja mogućnost pogreške.ROBOTIKA

HT Eurep DELMIA robotics control and operations

Dizajn, programiranje i simulacija robota, robotskih ćelija i kompletnih postrojenja. Katalog robotskih uređaja omogućuje skraćenje potrebnog vremena. Mogućnost virtualne provjere operabilnosti. Off-line programiranje i simulacija smanjuju vrijeme rada na samom robotu i donose time velike uštede. Integriranost u kompletan sustav smanjuje vrijeme implementacije i troškove učenja.ERGONOMIJA

HT Eurep DELMIA human ergonomy and manekin modelling

Ergonomski alati omogućuju analizu rada radnika u postrojenjima prema svjetski priznatim ergonomskim standardima. Mogućnost virtualne simulacije i analize ponašanja tzv. „manekena“ u virualnim prikazima stvarnih situacija. Provjerom mogućnosti dohvata ili analizom vidnog polja moguće je predvidjeti kako će se korisnik određenih fizičkih karakteristika (spol, visina, težina) ponašati u stvarnim prilikama i na taj način optimizirati dizajn proizvoda i uređaja.PLANIRANJE PROCESA

HT Eurep DELMIA plant process planning

Set integriranih alata za kreiranje, provjeru i dokumentiranje procesa pomoću kojih je omogućeno upravljanje resursima i optimiziranje toka materijala. Na taj način mogu se identificirati i riješiti potencijalni problemi već u ranoj fazi planiranja. Procesi se mogu verificirati bez investicija u fizičke prototipove, mogu se istražiti i definirati te ksnije ponovo upotrebiti najbolje varijante te cijeli proces detaljno dokumentirati.