HT Eurep zastupnik za CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, ABAQUS proizvode         Dassault Systemes  Slovenia zastava  
Hrvatska: HT Eurep d.o.o I Vodovodna 20A I HR - 10 000 Zagreb I +385 1 2339 948

Slovenija: HT Eurep d.o.o I Tržaška 132 I SI - 1000 Ljubljana I +386 70 185 885
inovacija i simulacija SIMULIA

Simulacija i inovacija

Za zamisliti, dizajnirati i proizvesti bilo koji moderan aparat, pa tako i strojeve za pranje rublja, potrebna je vrhunska platforma koja objedinjuje sve ključne osobe i procese kroz svaku fazu životnog ciklusa proizvoda. Takva platforma osigurava da svaki inženjer koji radi na projektu bude u potpunosti upoznat ne samo sa statusom samog projekta nego i sa specifikacija proizvoda i svim zahtjevima kupaca kako po pitanju izgleda tako i po pitanju funkcionalnosti i kvalitete.

Više...

washing machine veš mašina SIMULIA

Isprobajte veš mašinu slijedeće generacije

Moderni potrošači zahtjevaju inteligentne i umrežene uređaje, kojima se upravlja gotovo instiktivno a koji uz obavljanje namjenjenih im zadataka ugađaju i osjetilima kupca. Zamislite tako pametnu vešericu kako optimizira potrošnju struje i deterdženta. Kalkulira ne samo sa težinom nego i tipom veša. Tiha je, možete je staviti u spavaću sobu. Ako želite. I naravno, umrežena je pa je možete pokretati i njome upravljati sa svog smart-phonea. Gore opisan dragulj bijele tehnike je vizija iza projekta moderne mašine za pranje rublja razvijenog od tvrtke Dassault Systemes.

Više...

Lenovo SIMULIA

Primjena simulacije u dizajnu prijenosnih računala

Simulacija već duže vrijeme igra važnu ulogu u dizajnu Lenovo ThinkPad laptop računala, no alati za analizu metodom konačnih elemenata (FEA/MKE) primjenjivali su se primarno za uobičajna testiranja kako bi se ispitala sposobnost dizajniranog modela da podnese padove odnosno udarce ili statička naprezanja, naprezanja na matičnoj ploči ili pak vibracije cijelog sklopa.

Više...