HT-Eurep d.o.o - CATIA Composer
Hrvatska:
HT Eurep d.o.o
Vodovodna 20A
10 000 Zagreb
+385 1 2339 948
HT Eurep zastupnik za CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, ABAQUS proizvode         Dassault Systemes Slovenija:
HT Eurep d.o.o
Tržaška 132
1000 Ljubljana
+386 70 185 885
HT Eurep zastupnik za CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, ABAQUS proizvode
Linkedin profile HT EurepCATIA Composer

CATIA Composer je zasebna 3D aplikacija koja omogućuje stvaranje napredne tehničke dokumentacije, ilustracija, animacija, te atraktivnih interaktivnih 3D sadržaja.
Uz pomoć CATIA Composera možete kreirati:

 • Atraktivne prezentacije za predstavljanje Vašeg proizvoda
 • Materijale za marketing i prodaju
 • Upute za upotrebu i sklapanje proizvoda
 • Trening materijale i sredstva za učenje
 • Atraktivne interaktivne 3D sadržaje za promociju putem Interneta
 • Konfiguratore za Internet prodaju
 • Naprednu tehničku dokumentaciju, nacrte, eksplozijske poglede, sastavnice…

Pogledajte sami samo neke od primjena CATIA Composera

Kao ulazne podatke Composer koristi 3D CAD podatke: CATIA, SOLIDWORKS, PRO/ENGINEER te STEP, IGES, SAT i STL datoteke.

Izlazni podaci:

 • Dokumenti u HTML i PDF formatu.
 • Nacrti u vektorskim formatima SVG, CGM i EPS
 • Slike u rasterskim formatima JPEG, PNG, TIFF, BMP
 • Animacije u AVI video formatu s različitim codecima za kompresiju
 • 3D zapis u EXE datoteke s ugrađenim besplatnim playerom

Kod izvoza u EXE format kompletan 3D projekt se upakira u datoteku koja sadrži i besplatni Composer Player tako da korisnik može pregledati i raditi sa svim interaktivnim sadržajima koje datoteka sadrži. Tvorac dokumenta može odrediti prava pristupa pa čak i vremenski ograničiti rok valjanosti dokumenta, nakon čega će dokument biti zaključan.

Rezultati su asocijativni i mogu se sinkronizirati se sa izvornim CAD modelima, čime je omogućeno je da izrada tehničke dokumentacije u Composeru započne u ranoj fazi projekta, dok CAD podaci eventualno još nisu u svom krajnjem obliku; takvim paralelnim radom znatno skraćujete vrijeme izrade tehničke dokumentacije za vaš proizvod.

Program je vrlo jednostavan za uporabu, prilagođen korisnicima bez iskustva u CAD modeliranju i radu s CAD aplikacijama.

Pročitajte kako drugi koriste CATIA Composer i saznajte detaljne informacije.

CATIA Composer Flyer HT Eurep CATIA Composer Datasheet HT Eurep CATIA Composer Whitepaper HT Eurep CATIA Composer Player Brochure HT Eurep
CATIA Composer Flyer CATIA Composer Datasheet CATIA Composer Whitepaper CATIA Composer Player Brochure
KONTAKT 
HT Eurep d.o.o.
Vodovodna 20A
HR - 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 2339 948 
mailto:renato.sladovic@hteurep.hr HT Eurep d.o.o.
Tržaška 132
SI - 1000 Ljubljana
Telefon: +386 70 185 885